Öğrenci Laboratuvarı

Bölümümüzde Lisans Laboratuvarları ve Lisansüstü Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır.

Laboratuvarlar

Yeri

İlgili Lisans Dersleri

Bilgisayar Laboratuvarı

 

Derslik Binası 1. Kat 103

MM103 BİLG.DES.TEK.RESİM I

KM104 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLLERİ

KM377 SAYISAL ANALİZ YÖNTEMLERİ

 

Lisans Laboratuvarı-1

Lab35

(Lab. Binası 1. kat) 

CHEM152 GENERAL CHEM. LAB.

KIM211/CHEM211 ANALİTİK KİMYA LAB.

KIM278/CHEM278 ORGANİK KİMYA LAB.

KM392/CHE392 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

KM481/CHE481 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

 

Lisans Laboratuvarı-2

Temel İşlemler Lab. (TİL)

(Lab. Binası Zemin Kat 21 nolu laboratuvar)

KM392/CHE392 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

KM481/CHE481 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

KM482/CHE482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III

Lisansüstü Araştırma Laboratuvarları

Bilgi için üzerine tıklayınız.

KM492/CHE492 Lisans Araştırma Projesi

 

Analitik Kimya Laboratuarı
Gravimetrik analiz, volumetrik analiz, asit ve baz dengeleri, yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları, spektrofotometrik analiz, konularla ilgili deneyler yapılmaktadır. Eğitim amaçlı olarak kurulmuş olan bu laboratuvarlarda çeşitli kantitatif ve kalitatif analizleri kapsayan deneylerde yaptırılmaktadır.

Organik Kimya Laboratuarı
Lisans eğitiminde kullanılan bu laboratuvarda genel ayırma ve saflaştırma tekniklerine yönelik deneylerin yanısıra çeşitli işlevsel grup içeren bileşiklerin sentezleri yapılmaktadır. Organik bileşiklerin yapısı, özellikleri sınıflandırılması, çeşitli fonksiyonel grupların karakteristik reaksiyonları ve sentezi, alkoller, fenoller, aldehitler, ketonlar, eterler, aminler, aromatikler, vb. gibi temel organik bileşiklerin elde edilmesi, yapısı, özellikleri ve reaksiyonları. Bu konularla ilgili deneyler yapılmaktadır.

Aletli Analiz Laboratuarı
Analitik metotların sınıflandırılması, elektromagnetik ışıma. Optik spektroskopi aletleri. Moleküler UVGörünür bölge spektroskopisi. Moleküler floresans, fosforesans ve kemilüminesans. Atomik spektroskopinin teorisi , alevli ve elektrotermal atomlaştırıcılar. Emisyon, Infrared, X- Ray spektroskopisi. Yüzey analizleri. Kütle spektroskopisi. Termal metotlar (TG, DTA, DSC ). Elektroanalitik kimya ve Kromatografik ayırmalar.


Kimya Mühendisliği Laboratuarı I
Temel fizikokimyasal prensipler ve yöntemlerle, bunların kimya mühendisliğine uygulamalarına yönelik çalışmalara yer verilmektedir. Laboratuvarda Fizikokimya, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi prensiplerinin laboratuvar uygulamaları, deneysel veri ve sonuçların değerlendirilmesi, çözeltiler ve çözünürlükler, molekül ağırlığı tayinleri, kimyasal kinetik, termodinamik, kondüktometrik ve potansiyometrik ölçümler, yüzey kimyası ve çeşitli sistemlerin faz davranışlarıyla ilgili deneyler yapılmaktadır.

Kimya Mühendisliği Laboratuarı II
Eğitim ve araştırma amaçlı kullanılan bu laboratuvarda Isı ve kütle transferi, kimyasal reaksiyon mühendisliği prensiplerinin laboratuvar uygulamaları, aletli analiz ve teknolji uygulamalı deneyler, deneysel veri ve sonuçların değerlendirilmesi, kireç, çimento, yağ, boya, deterjan, gübre, yakıt, gaz vb. endustriyel analizler yapılabilmektedir. Yakıt analizinde kullanılan Elementel analiz cihazı ve bomba kalorimetresinin yeni modelleri laboratuvar cihazları arasında yer almaktadır.

Kimya Mühendisliği Laboratuarı III
Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi ve Ayırma İşlemleri konularında öğrencilerimizin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta gördükleri derslerin bir uygulaması olarak düşünülen bu laboratuvarda, mezuniyetten hemen önce öğrencilerimize işletmelerde karşılaşabilecekleri proseslerin temel ünitelerinin pilot-ölçekteki modelleri üzerinde çalışmaları imkanı verilmektedir. Kimyasal ve fiziksel prensiplerin, kimyasal proseslere uygulamaları ile ilgili laboratuvar çalışmaları, Kütle transferi, eş zamanlı ısı ve kütle transferi, proses kontrol, aletli analiz ve teknoloji uygulama ağırlıklı deneyler, akışkanlardaki basınç düşmesi, pompalar, hız ölçümleri, kondüksiyon ve konveksiyonla ısı transferi, çift borulu ısı değiştiriciler, tüplü kazanlı ısı değiştiriciler, yoğunlaşma, distilasyon, kristalizasyon, kırma ve öğütme işlemleri, hidrolik sınıflandırma gibi deneylerle hem önceden öğrenilen bilgilerin bir hatırlaması yapılmakta ve hemde uygulama tecrübesi kazandırılmaktadır.

 

Kimya Mühendisliği Laboratuar Dersi Föyleri (I, II ve III) linki aşağıda verilmiştir.

Laboratuar Dersleri

background image