Çalışma Alanlarımız

Biyoteknoloji

 • Fermentasyon
 • Tarım atıklarının değerlendirilmesi
 • Atık kağıtların geri kazanımı
 • Antitümör alkoloid eldesi
 • Biyogaz

Ayırma İşlemleri

 • Fraksiyonlu destilasyon
 • Kristallendirme
 • Ekstraksiyon
 • Süblimleştirme
 • Filtrasyon vb. teknikler

Yakıt Analizleri

 • Yanabilir maddelerin elementel (Kükürt, azot, karbon, hidrojen) analizi
 • Katı yakıtlarda uçucu madde vb. tayinler
 • Sıvı yakıtlarda donma, parlama ve anilin noktası, viskozite vb. ölçümler
 • Kimyasal maddelerde rutubet, kül vb. tayinler
 • Katılarda porozite, yüzey alanı vb. tayinler
 • Katı yakıtların akışkan yatakta yakılabilirliklerinin tayini ve ilgili emisyon ölçümleri
 • Hidrojence zengin yakıtlar

İleri Boya Teknolojileri

 • Boyalar Sıvı kristal ve lazer boyalarının eldesi
 • lazer boyaların nanoteknolojideki uygulamaları
 • Tekstil boyar maddelerinin üretimli
 • Tekstil boyama ve haslıklarının belirlenmesi
 • Süperkritik akışkan ekstraksiyonu ile doğal boyarmadde eldesi ve uygulamaları
 • Gıda boyalarının özelliklerinin belirlenmesi

Çevre Teknolojileri

 • Plastik atıkların değerlendirilmesi
 • Baca gazı analizleri
 • İçme suyu analizleri
 • Toprak analizleri
 • Atık su analizleri
 • İşyeri ortam havası analizleri
 • Gürültü ölçümleri

Korozyon

 • Katodik koruma 
 • Endüstriyel yüzey hazırlama ve kaplama 
 • Kimyasal yıkama İnhibitör kullanımı

 

Malzeme

 • Kompozit malzeme üretimi 
 • Bor katkılı malzemeler 
 • Killer
 • Çeşitli atıkların malzeme üretiminde kullanımı

Tasarım

 • Atıksu arıtma tesisleri
 • Su hazırlama tesisleri
 • Jeotermal enerji sistemleri
 • Güneş enerjisi sistemleri
 • Isı değiştiricilerin tasarımları
 • Yakıt hücrelerinin tasarımları
 • Dolgulu kolon ve akışkan yatak tasarımları
 • Siklonların tasarımı
 • Katalizör hazırlama
 • Egzos konvertörleri kurutucu, nemlendirici, öğütme vb. değişik amaçlı cihazların tasarımları

Danışmanlık

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 13001 (HACCP) Tehlıke Analızı ve Krıtık Kontrol Noktaları Yönetim Siıstemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetım Sıstemı
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenlıği Yönetım Sistemi
 • TS EN ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu
 • ÇED Çevresel Etki Değerlendirme
 • Yangın Güvenliği
background image