Misyon-Vizyon

 

 

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Proses Güvenliği)

Doktora Programı

Misyon

Endüstriyel ve akademik tüm sektörlerde ileri araştırmalar için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış, ileri teknolojileri teorik ve pratik alanlarda uygulayabilen, çalıştığı kurumlara verimlilik ve rekabet üstünlüğü kazandırabilen, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, özgüveni yüksek, yaratıcı, girişimci, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, yetkisini etik kurallar çerçevesinde kullanan, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden yüksek lisans derecesine sahip Kimya Mühendisleri yetiştirmektir.

Üretim, çevre ve insan güvenliğinin işletmelerde sağlanması amacıyla proseslerde güvenli ortamın sağlanması için tehlikeli kimyasalların nasıl davranış göstereceğini bilen, proses sapma nedenlerini belirleyerek kontrol aksiyonlarını belirleyebilen, proseslerde risk seviyesini belirleyebilen, risklerin kabul edilebilir seviyeye düşürmek için gerekli beceriyi kazanmış, proseslerde yer alan ekipmanların bütünlük kayıplarının önlenmesi için yapılması gereken bakım onarım çalışmalarını planlayan,  fiziksel etki modelleme çalışmaları yürütebilen, kantitatif risk değerlendirmesi yapabilen, konuya yönelik raporlama ve acil durum planı hazırlayabilen “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılan denetimlerde etkinliğin sağlanması ve kimyasal süreçlerde yaşanan kazaların önlenerek ekonomik kayıpların önüne geçilmesi için sanayide proses güvenliği alanında çalışmak üzere disiplinler arası çalışmalara yatkın etkin eleman yetiştirilmesidir.

Endüstriye ve üniversitelere; verimlilik ve rekabet üstünlüğü için yenilikçi çalışma konularını belirleyen, bilim ve teknolojinin mevcut birikimini ileri taşıyan araştırmaları gerçekleştiren, yöneten, sonuçlarını ve endüstriye katkılarını değerlendiren, çevreci bir yaklaşımla uygulamaya aktaran, ARGE ve ÜRGE yeterliliklerine sahip, hem takım üyesi hem lider niteliklerini taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim çalışmalarına öncülük eden ve işbirliğine girebilen, öngörüsü yüksek ve çok yönlü doktora derecesine sahip Kimya Mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Kimya Mühendisliği alanında uluslararası düzeyde bilgi birikimi ile bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan, disiplinler arası çalışmalarda ve uluslararası projelerde etkin roller üstlenen araştırmacıları yetiştiren, ürettiği yüksek standartta tezler, tezlere bağlı yayınlar ve patentler ile dünyanın en iyi Kimya Mühendisliği bölümleri arasında olan, uluslararası saygınlığa sahip bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.

Ülkemizde ve dünyada, proses güvenliği konusunda tam donanımlı mezunlar yetiştirmek vizyonumuzdur.

Kimya Mühendisliği alanında uluslararası düzeyde bilgi birikimi ile bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan, disiplinler arası çalışmalarda ve uluslararası projelerde etkin roller üstlenen araştırmacıları yetiştiren, ürettiği yüksek standartta tezler, tezlere bağlı yayınlar ve patentler ile dünyanın en iyi Kimya Mühendisliği bölümleri arasında olan, uluslararası saygınlığa sahip bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.

background image