İdari ve Teknik Personel

Personel Oda No Telefon
Esme KILIÇ (Bölüm Sekreteri) 530 - e-posta: kimyamuhendisligi@gazi.edu.tr 582 3530
Yasemin BİLGİLİ (Kimya Müh. Öğrenci İşleri Birimi) 534 582 3534
Lokman ÖZTÜRK Lab. No : 35 582 3561
Deniz ÖNAL UYAR Lab. No : 21 582 3562
Sabri SÖNMEZ 103  
Fahrettin ŞAHİN 433  

 

background image