Program Eğitim Amaçları

Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü lisans programı mezunları;

• Kamu ve özel kuruluşlarda araştırma-geliştirme, üretim, kalite kontrol, danışmanlık, eğitim ve mühendislik hizmetlerinde çalışır.

• Teknolojik gelişmelere uygun, gerçekçi ve sürdürülebilir projelendirmede ve tasarımda etkin görev alır.

• Lisansüstü çalışmalar yapar.

• Takım çalışmasında lider rolü üstlenir.