Lisans Programı %30 İngilizce - Kimya Mühendisliği Bölümü
Lisans Programı %30 İngilizce

Ders Bilgi Formu (Ortak) Düzenleme yapabilmek için Adobe Reader XI yüklemeniz gerekmektedir. Yüklemek için tıklayınız.

 

Not: Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programları aynı olup, İkinci Öğretim programımız 2014-2015 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle öğrenci alımı durdurulmuştur. 

 

Dört yıllık lisans eğitim programı temel mühendislik derslerinin yanısıra Momentum, Isı ve Kütle Aktarımı, Kimya Muhendisliği Termodinamiği, Matematiksel Modelleme, Reaktör Tasarımı, Mühendislik Ekonomisi, Proses Kontrol, Teknoloji derslerini ve üç farklı mühendislik laboratuvarını kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilere son yıllarda temel Kimya Mühendisliği bilgilerini kullanabilecekleri Lisans Araştırma Projeleri yaptırılmaktadır. Lisans öğrencileri dördüncü yarıyıl tamamlandıktan sonra akademik tatiller içinde toplam 40 iş günü staj yapmaktadırlar. Staj 20 + 20 iş günü olarak biri laboratuvar diğeri işletme stajı olmak üzere iki kısımda yapılmaktadır .

1. Sınıf
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Ders Saati AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Ders Saati  
T* U** T* U** AKTS
FIZ103 FİZİK I 4 0 6 PHYS104 PHYSICS 4 0 6
ENG103 ENGLISH I 3 0 3 FIZ156 FİZİK LABORATUVARI 0 2 2
CHEM101 GENERAL CHEMISTRY I 4 0 6 ENG104 ENGLISH II 3 0 3
KM101 KİMYA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (ÖD) 2 0 2 CHEM102 GENERAL CHEMISTRY II 4 0 6
MATH101 MATEMATİK I 4 0 6 CHEM152 GENERAL CHEM. LAB. 0 2 2
MM103 BİLG.DES.TEK.RESİM I 2 1 5 KM104 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLLERİ 2 2 3
TAR101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 MAT102 MATEMATİK II 4 0 6
          TAR102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
  TOPLAM     30   TOPLAM     30
2. Sınıf
3. Yarıyıl 4. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Ders Saati AKTS   Dersin Adı Ders Saati AKTS
T* U** Dersin Kodu T* U**
ENG203 ACADEMIC ENGLISH I 3 0 3 ENG204 ACADEMIC ENGLISH II 3 0 3
KIM211 ANALİTİK KİMYA 3 0 5 KIM276 ORGANİK KİMYA 4 0 5
KIM213 ANALİTİK KİMYA LAB. (ÖD) 0 4 2 KIM278 ORGANİK KİMYA LAB. (ÖD) 0 2 2
CHE211 BASIC PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING 4 0 6 CHE222 FLUID MECHANICS 3 0 5
KM273 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ 3 0 5 CHE244 PHYSI CAL CHEMISTRY 3 0 5
MAT201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4 0 5 KM282 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİĞİ 3 0 5
TÜR101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 TÜR102 TÜRK DİLİ II 2 0 2
ADS*** ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 0 2   TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS 3 0 3
  TOPLAM     30   TOPLAM     30
3. Sınıf
5. Yarıyıl 6. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Ders Saati AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Ders Saati AKTS
T* U** T* U**
KIM371 ALETLİ ANALİZ VE LAB.(ÖD) 2 2 4 CHE302 MASS TRANSFER I 3 0 6
KM200 STAJ I 0 0 2 KM306 MATEMATİKSEL MODELLEME 3 0 6
CHE321 HEAT TRANSFER 3 0 6 KM346 TEMEL MALZEME BİLİMİ 3 0 4
CHE341 CHEMICAL REACTION ENGINEERING 4 0 6 KM378 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 3 0 5
KM377 SAYISAL ANALİZ YÖNTEMLERİ 3 0 5 KM392 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I (ÖD) 1 3 4
  TEKNİK SEÇMELİ DERS 3 0 3   TEKNİK SEÇMELİ DERS 3 0 3
  TEKNİK SEÇMELİ DERS 3 0 3   TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS 3 0 3
  TOPLAM     29   TOPLAM     31
4. Sınıf
7. Yarıyıl 8. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Ders Saati AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Ders Saati AKTS
T* U** T* U**
KM300 STAJ II 0 0 2 CHE452 CHEMICAL ENGINEERING DESIGN II (ÖD) 3 2 7
CHE451 CHEMICAL ENGINEERING DESIGN I (ÖD) 3 2 7 KM474 KÜTLE AKTARIMI II 3 0 5
KM471 KİMYASAL TEKNOLOJİ 3 0 5 KM482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III (ÖD) 1 3 4
CHE473 PROCESS CONTROL 3 0 6 KM492 LİSANS ARAŞTIRMA PROJESİ (ÖD) 3 2 6
KM481 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II (ÖD) 1 3 4 ISG402 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ II 2 0 2
KM491 BİTİRME ÖDEVİ (ÖD) 0 2 2   TEKNİK SEÇMELİ DERS 3 0 4
ISG401  İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ I 2 0 2          
  TEKNİK SEÇMELİ DERS 3 0 4          
  TOPLAM     32   TOPLAM     28
* Teorik Ders Saati                
** Uygulamalı Ders Saati                

 

 

 

   

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK KURALLARI

2009-2010 Eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olan intibak kuralları:

 1. 2009-2010 Eğitim Öğretim yılından itibaren  geçerli olan önşartli dersler ve başarı şartları aşağıda verilmiştir;
Ders
Önşart
Başarı Şartı
CHE451 Chemical Engineering Design I
CHE302 Mass Transfer I
CHE321 Heat Transfer
CHE341 Chemical Reaction Engineering
KM378 Mühendislik Ekonomisi
DD ve üstü not almak
DD ve üstü not almak
DD ve üstü not almak
DD ve üstü not almak
KM491 Bitirme Ödevi
CHE302 Mass Transfer I
CHE321 Heat Transfer
CHE341 Chemical Reaction Engineering
KM378 Mühendislik Ekonomisi
DD ve üstü not almak
DD ve üstü not almak
DD ve üstü not almak
DD ve üstü not almak
CHE452 Chemical Engineering Design II  
CHE451 Chemical Engineering Design I
DD ve üstü not almak
KM492 Lisans Araştırma Projesi
KM491 Bitirme Ödevi
DD ve üstü not almak

 

 1. 2007-2008 Eğitim Öğretim yılından daha önce  kayıt yaptıran  öğrencilerin mezuniyet toplam kredisi 133’tür.
 1. 2007-2008, 2008-2009 Eğitim Ögretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olabilmaleri için almaları gereken toplam kredi (Müfredata FİZ 156 Fizik Lab. Dersinin konulmasından dolayı) 134’tür.
 1. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler ile önceki yıllarda kayıt olan ancak, 2010-2011 döneminde 1. sınıfta olan öğrenciler (2009 girişli olup hazırlık sınıfından muaf olmayan vb.), İNG203 İngilizce(3+0) ve  İNG204 İngilizce(3+0) derslerini almak zorunda olup,bu öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken toplam kredi 140’tır.

 1. 2., 3. ve 4. Maddelerde belirtilen mezuniyet için gerekli toplam kredi miktarı Teknik Seçmeli Derslerin kredilerinin 2 ‘den 3’e artırılması nedeniyle  1-5 kredi arasında artış gösterebilir.

 

2012-2013 Eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olan intibak kuralları:

 1. Bölümümüzde açılan 3. ve 4. Sınıf teknik seçmeli dersler aşağıda sıralanan 8 grupta toplanmış olup, 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanı da dikkate alarak bu derslerden 3 tanesi 3. Sınıftan, 2 tanesi 4. Sınıftan olmak üzere toplam 5 adet ders seçerek almaları gereklidir:

 

1. Çevre
KM 470-Kontrol Mühendisliği Problemleri
KM 367-Korozyon ve Korozyondan Korunma
KM 324-Çevresel Etki Değerlendirmesi
KM 475-Akışkan Yatak Reaktör Tasarımı
KM 384-Çimento ve Beton
KM 325-Çevre Kimyası
KM 476-Kimya Mühendisliği Bilgisayar Uygulamaları
KM 444-Katalizörler ve Katalitik Reaksiyonlar
KM 339-Su Teknolojisi
KM 478-Kimyasal Proseslerinin Dinamik Simulasyonu ve Kontrolü
KM 455-Katodik Koruma
KM 366-Çevre Kirliliği
KM 493-Optimizasyona Giriş
6. Yönetim ve güvenlik
KM 370-Su Kirliliği ve Kaynakları
4. Kimyasal Teknolojiler
KM 329-İş Sağlığı ve Güvenliği
KM 374-Hava Kirliliği ve Giderme Yöntemleri
KM 361-Elektrokimya
KM 461-Fabrika Organizasyonu
KM 477-Endüstriyel Atıksu Arıtımı
KM 388 Teknolojinin Gelişimi
KM385 Laboratuvar Yönetimi
2. Enerji
KM 448-Organik Teknolojiler
KM386 Çevre Yönetim Sistemleri
KM 326-Buhar Sistemleri ve Enerji Verimliliği
KM 450-İnorganik Teknolojiler
KM387 Yangın Güvenliği
KM 331-Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi
KM 460-Petrol İşleme Teknolojisi
KM485 Kalite Yönetim Sistemleri
KM 344-Yakıt Hücreleri
KM 462-Polimer Teknolojisi
KM486 Kimyasal Risk
KM 352-Jeotermal Enerji ve Uygulamaları
KM 463-Temel Prosesler
7. Genel Taşınım Olayları ve Ayırma İşlemleri
KM 360-Doğalgaz ve Uygulamaları
KM 466-Petrokimya Teknolojisi
KM 446-Yeni Ayırma Teknikleri
KM 362-Güneş Enerjisi Teknolojisi
KM 468-Tekstil Boya ve Boyama Teknolojisi
KM 469-Adsorpsiyon
KM 364-Enerji Teknolojisi
KM 480-Bor Teknolojisi
KM 483-Taşınım Olaylarına Giriş
KM 376-Kömür
5. Malzeme
8. Biyoteknoloji
KM487 Toryum Teknolojisi
KM 343-Gözenekli Malzemeler
KM 337-Biyokimyaya Giriş
KM489 Yakıt Hücrelesi Katalizörleri
KM 328-Sıvı Kristal Boyalar
KM 457- Biyokimyasal Ayırma İşlemleri
3. Proses Kontrol ve Tasarım
KM 330-Lazer Boyaları
KM 472-Biyoteknoloji
KM 459-Reaktör Tasarımı
KM 348-Plastik Malzemeler
KM 484-Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği

 

 1. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin mezun oluncaya kadar 6. Gruba ait Teknik Seçmeli derslerden birini veya TOS213  Girişimcilik ve Rekabet Edebilirlik dersini almaları zorunludur;

 2. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerimiz ile 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından önce 2 kredilik teknik seçmeli dersleri alıp başarısız olan veya hiç almamış olan öğrenciler 3. ve 4. sınıf Teknik seçmeli derslerini 3 kredi olarak alacak,. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından önce teknik seçmeli dersleri 2 kredi olarak alıp başarılı olan öğrencilerimiz 3 kredilik teknik seçmeli derslerden (başarılı oldukları teknik seçmeli ders sayısı kadar)  muaf olacaklardır.

 3. 2012-13 Eğitim Öğretim yılından itibaren MAT271 Diferansiyel Denklemler (4+0) dersinin kodu ve teorik+uygulama saati MAT213 Diferansiyel Diferansiyel Denklemler (2+2) olarak değişmiştir.  2010-2011 Eğitim Öğretim yılı ve daha önce kayıt yaptırıp MAT 271 dersinden başarısız olan öğrenciler ile 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler MAT 213 dersini alacaklardır. MAT271 Diferansiyel Denklamler(4+0) dersinden başarısız olan öğrencilerin bu ders yerine MAT213 dersini alacaklarından mezuniyetleri için almaları gereken toplam kredi kendi dönemlerine karşılık gelen toplam krediden 1 kredi eksik olacaktır.

 4. KM102Kimya Mühendisliğine Giriş (1+0) dersi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Güz döneminde KM101 Kimya Mühendisliğine Giriş (1+0) (Ö.D.) olarak açılacaktır. 

 5. KİM105E Genel Kimya I (4+0) dersinin kodu değişerek, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren KİM101 E Genel Kimya I  (4+0) dersi olarak açılacaktır.

 6. KİM106E Genel Kimya II ve Laboratuvarı (3+3) dersi, ders ve laboratuvar şeklinde ikiye bölünerek; 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminden itibaren KİM102E  Genel Kimya II (4+0) ve KİM152 Genel Kimya Laboratuarı (0+2)  dersi olarak açılacaktır. 

 7. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler ile önceki dönemlerde kayırt yaptıran ancak KM102 Kimya Mühendisliğine Giriş (1+0), KİM105 Genel Kimya I (4+0) ve KİM106 Genel Kimya II ve Laboratuvarı (3+3) derslerinden sorumlu olan öğrenciler, sorumlu oldukları dersler yerine 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren yeni açılacak olan KM101 Kimya Mühendisliğine Giriş (1+0), KİM101 E Genel Kimya I (4+0),  KİM102 E Genel Kimya II (4+0) ve KİM152 Genel Kimya Laboratuarı (0+2) dersleri almak zorundadırlar. Bu öğrencilerin mezuniyet kredileri 153 olacaktır.

 8. İlk defa 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında 1. Sınıftan ders alan öğrenciler için ISG 401 İş Sağlığı ve Güvenliği I (2-0) ve ISG 402 İş Sağlığı ve Güvenliği II (2-0) derslerini almak  zorundadır. Bu öğrenciler için Zorunlu Teknik Seçmeli dersler olan KM329, KM385, KM386, KM387, KM485 ve KM486 derslerinden en az birini almak zorunluluğu kalkmıştır ve bu öğrencilerin mezuniyet kredileri 157 olacaktır.

 9. 2016-2017 Güz dönemi itibariyle KM101 Kimya Mühendisliğine Giriş (2-0) dersini alan öğrencilerin mezuniyet yerel kredileri 158 olacaktır. 

 10. 2018-19 Güz dönemi itibariyle öğrencilerin mezuniyeti için 240 AKTS gereklidir.