Durukan Şekerleme Tanıtım ve Staj Bilgilendirme Semineri - Kimya Mühendisliği Bölümü