Çalışma Alanlarımız

Biyoteknoloji
Fermentasyon
Tarım atıklarının değerlendirilmesi
Atık kağıtların geri kazanımı
Antitümör alkoloid eldesi
Biyogaz

Ayırma İşlemleri
Fraksiyonlu destilasyon
Kristallendirme
Ekstraksiyon
Süblimleştirme
Filtrasyon vb. teknikler

Yakıt Analizleri
Yanabilir maddelerin elementel (Kükürt, azot, karbon, hidrojen) analizi
Katı yakıtlarda uçucu madde vb. tayinler
Sıvı yakıtlarda donma, parlama ve anilin noktası, viskozite vb. ölçümler
Kimyasal maddelerde rutubet, kül vb. tayinler
Katılarda porozite, yüzey alanı vb. tayinler
Katı yakıtların akışkan yatakta yakılabilirliklerinin tayini ve ilgili emisyon ölçümleri
Hidrojence zengin yakıtlar

İleri Boya Teknolojileri
Boyalar Sıvı kristal ve lazer boyalarının eldesi
lazer boyaların nanoteknolojideki uygulamaları
Tekstil boyar maddelerinin üretimli
Tekstil boyama ve haslıklarının belirlenmesi
Süperkritik akışkan ekstraksiyonu ile doğal boyarmadde eldesi ve uygulamaları
Gıda boyalarının özelliklerinin belirlenmesi

Çevre Teknolojileri
Plastik atıkların değerlendirilmesi
Baca gazı analizleri
İçme suyu analizleri
Toprak analizleri
Atık su analizleri
İşyeri ortam havası analizleri
Gürültü ölçümleri

Korozyon

  • Katodik koruma 
  • Endüstriyel yüzey hazırlama ve kaplama 
  • Kimyasal yıkama İnhibitör kullanımı

 

Malzeme

  • Kompozit malzeme üretimi 
  • Bor katkılı malzemeler 
  • Killer
  • Çeşitli atıkların malzeme üretiminde kullanımı

Tasarım
Atıksu arıtma tesisleri
Su hazırlama tesisleri
Jeotermal enerji sistemleri
Güneş enerjisi sistemleri
Isı değiştiricilerin tasarımları
Yakıt hücrelerinin tasarımları
Dolgulu kolon ve akışkan yatak tasarımları
Siklonların tasarımı
Katalizör hazırlama
Egzos konvertörleri kurutucu, nemlendirici, öğütme vb. değişik amaçlı cihazların tasarımları

Danışmanlık
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13001 (HACCP) Tehlıke Analızı ve Krıtık Kontrol Noktaları Yönetim Siıstemi
ISO 14001 Çevre Yönetım Sıstemı
ISO 18001(OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenlıği Yönetım Sistemi
TS EN ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu
ÇED Çevresel Etki Değerlendirme
Yangın Güvenliği