Duyurular

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar gereği; Fakülte Yönetim Kurulu Bahar Döneminde yürütülecek olan eğitim-öğretim faaliyetlerinin aşağıdaki maddelerde verildiği gibi uygulanmasına karar vermiştir.
 
1.     Dersler, programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrimiçi yapılacaktır.
2.     Salgın endişesi dolayısıyla eğitimlere ara vermek isteyen öğrenciler, bu dönem kayıt dondurabilir.
3.     Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Gazi Üniversitesi Senatosu önerilerine göre eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik kararlar güncellenir.
4.     Belirlenen ilkeler doğrultusunda eğitim-öğretim sürecinin gerçekleşmesine yönelik kararlar, ilgili birimlerin internet sayfalarında duyurulur.