Tarihçe ve Tanıtım

 

Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nün geçmişi, 1968 yılında açılan “Özel Anadolu Kimya Mühendisliği Yüksekokulu’na” dayanmaktadır. 1971 yılında bu yüksekokul “Özel Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu” ve “Özel Zafer Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu” ile birleşerek “Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu” adıyla “Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin bünyesine katılmıştır. “Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu (A.D.M.M.Y.)” Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden ayrılarak 1973 yılında kurulan “Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (A.D.M.M.A.)” ismini almıştır.

Bölümümüz, 1982 yılında çıkarılan yasa ile Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin çatısı altında eğitim ve öğretim çalışmalarını sürdürmüştür. 1993 yılında Kimya Mühendisliği Bölümü bünyesinde İkinci Öğretim programı oluşturulmuştur ve Normal öğretim ve İkinci Öğretim programı olmak üzere iki farklı program yürütülmüştür. Her iki programda 1993 yılından itibaren en az % 30 oranında İngilizce ders verilmektedir.

Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri 2010 yılında çıkarılan yasa ile ayrılmıştır ve Bölümümüz bu tarihten sonra Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretime devam etmektedir. 2014 yılından Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı kararla İkinci Öğretim programı kaldırılmıştır ve bu program yerine 2015 yılında % 100 oranında derslerin İngilizce verildiği yeni bir program konulmuştur. % 30 oranında İngilizce verilen programımız 2004 yılından 2020 yılına kadar kesintisiz olarak “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir.

Bölümümüzde 3 Mart 2003 tarih ve 25037 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren G. Ü. Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği gereğince çift dal ve yandal programları da bulunmaktadır.  2003 yılında Erasmus programı başlatılmıştır ve bu kapsamda öğrencilerimiz ikili anlaşmalar yapılan üniversitelerde öğrenim görmek üzere programdan yararlanmaktadırlar. Aynı şekilde yurt dışından bu kapsamda öğrenciler de bölümümüze gelmektedirler. Farabi programı ile de ikili anlaşmalar dahilinde yurt içindeki üniversitelere belirli bir süre için (1 veya 2 dönem olmak üzere) devam edebilme imkanına sahiptirler.

Bölümümüzdeki iki faklı programın eğitim ve öğretim kadrosu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde farklı konularda ihtisas yapmış 34öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 11 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Bölüm Tanıtım Broşürü

Bölüm Tanıtım Semineri

 

 

background image