Duyurular
15 Eylül 2017 09:31

Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Bölümü Lisansüstü öğrencilerimizin Yüksek Lisans ve Doktora programları süresince alınması zorunlu dersler aşağıda verilmektedir.

Program:

Dersler:

Yüksek Lisans

KM511 Taşınım Olayları

KM513 Kimya Müh. Matematiği veya KM507 Kimya Müh. Sayısal Yönt.

6008300 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Doktora

KM511 Taşınım Olayları

KM513 Kimya Müh. Matematiği veya KM507 Kimya Müh. Sayısal Yönt.

KM516 Kataliz veya KM515 İleri kimyasal Reak. Müh.

KM517 İleri termodinamik veya KM521 Kimya Müh. Faz Denge Hesap.

6008300 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği*

 

*Daha önce Tezli Yüksek Lisans Programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir.