Lisans Programı %30 İngilizce

Ders Bilgi Formu (Ortak) Düzenleme yapabilmek için Adobe Reader XI yüklemeniz gerekmektedir. Yüklemek için tıklayınız.

Kimya Mühendisliği Bölümü Elektronik Ödev ve Rapor Gönderim Formu

Not: Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programları aynı olup, İkinci Öğretim programımız 2014-2015 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle öğrenci alımı durdurulmuştur. 

Dört yıllık lisans eğitim programı temel mühendislik derslerinin yanısıra Momentum, Isı ve Kütle Aktarımı, Kimya Muhendisliği Termodinamiği, Matematiksel Modelleme, Reaktör Tasarımı, Mühendislik Ekonomisi, Proses Kontrol, Teknoloji derslerini ve üç farklı mühendislik laboratuvarını kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilere son yıllarda temel Kimya Mühendisliği bilgilerini kullanabilecekleri Lisans Araştırma Projeleri yaptırılmaktadır. Lisans öğrencileri dördüncü yarıyıl tamamlandıktan sonra akademik tatiller içinde toplam 40 iş günü staj yapmaktadırlar. Staj 20 + 20 iş günü olarak biri laboratuvar diğeri işletme stajı olmak üzere iki kısımda yapılmaktadır .

1. SINIF

1. Yarıyıl

Kredi

ECTS Kredisi

2. Yarıyıl

Kredi

ECTS Kredisi

MAT 101 E Matematik I

4

6

MAT 102 Matematik II

4

6

FIZ 103 Fizik I

4

6

FIZ 104 E Fizik II

4

6

KIM 101 E Genel Kimya I

4

6

KIM 102 E Genel Kimya II

4

6

KM 101 Kimya Müh. Giriş

2

2

KM 104 Bilgisayar Programlama Dilleri

3

3

MM 103 Bilg. Dest. Teknik Resim

3

5

ING 104 İngilizce

3

3

ING 103 İngilizce

3

3

TAR 102 Ata. İlk. ve İnk. Tar. II

2

2

TAR 101 Ata. İlk. ve İnk. Tar. I

2

2

KİM 152 Genel Kimya Lab 

1

2

 

 

 

FIZ 156 Fizik Laboratuarı

1

2

 

22

30

 

22

30

2. SINIF

3. Yarıyıl

Kredi

ECTS Kredisi

4. Yarıyıl

Kredi

ECTS Kredisi

KM 211 E Kim. Muh. Tem. Prensipleri

4

5

KM 280 Kimya Müh. Termodinamiği

3

5

MAT 213 Diferansiyel Denklemler

3

5

KM 222 E Akışkanlar Mekaniği

3

5

KIM 211 Analitik Kimya

3

5

KIM 276 Organik Kimya

4

5

KIM 213 Analitik Kimya ve Lab.

1

2

KIM 278 Organik Kimya ve Lab.

1

2

KM 273 Mühendislik Termodinamiği

3

5

KM 244 E Fizikokimya

3

5

ING 203  Akademik İngilizce I

3

3

ING 204 Akademik İngilizce 2

3

3

TUR 101 Türkçe I

2

2

TUR 102 Türkçe II

2

2

Seçmeli Ders (Tek.Olmayan)

2

3

Seçmeli Ders (Tek.Olmayan)

2

3

 

21

30

 

21

30

3. SINIF

5. Yarıyıl

Kredi

ECTS Kredisi

6. Yarıyıl

Kredi

ECTS Kredisi

KM 321 E Isı Aktarımı

3

6

KM 302 E Kütle Aktarımı I

3

6

KM 377 Sayısal Analiz Yöntemleri

3

5

KM 306 Matematiksel Modelleme

3

6

KIM 371 Aletli Analiz ve Lab.

3

4

KM 378 Mühendislik Ekonomisi

3

5

KM 341 E Kimyasal Reaksiyon Müh.

4

6

KM 380 Kimya Müh.Lab. I (ÖD)

2

5

Teknik Seçmeli Ders

3

3

KM 346 Temel Malzeme Bilimi

3

5

Teknik Seçmeli Ders

3

3

Teknik Seçmeli Ders

3

3

KM 200 Staj I

0

3

 

 

 

 

19

30

 

17

30

4. SINIF

7. Yarıyıl

Kredi

ECTS Kredisi

8. Yarıyıl

Kredi

ECTS Kredisi

ISG 401 İş Sağlığı Güvenliği I 2 2 ISG 402 İş Sağlığı Güvenliği II 2 2

KM 471 Kimyasal Teknoloji

3

5

KM 482 Kimya Müh.Lab III (ÖD)

2

5

KM 451 E Kimya Müh.Tasarmı I (ÖD)

4

5

KM 452 E Kimya Müh.Tasarımı II (ÖD)

4

7

KM 491 Bitirme Ödevi (ÖD)

1

2

KM 474 Kütle Aktarımı II

3

6

KM 481 Kimya Müh.Lab II (ÖD)

2

5

KM 492 Lisans Araştırma Projesi (ÖD)

4

7

KM 473 E Proses Kontrol

3

5

Teknik Seçmeli Ders

3

3

Teknik Seçmeli Ders

3

3

 

 

 

KM 300 Staj II

0

3

 

 

 

 

18

30

 

18

30

 

   

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK KURALLARI

2009-2010 Eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olan intibak kuralları:

 1. 2009-2010 Eğitim Öğretim yılından itibaren  geçerli olan önşartli dersler ve başarı şartları aşağıda verilmiştir;

Ders

Önşart           

Başarı Şartı

KM451 Kimya Mühendisliği Tasarımı I

KM302 Kütle Aktarımı

KM321 Isı Aktarımı

KM341 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

KM378 Mühendislik Ekonomisi

DD ve üstü not almak

DD ve üstü not almak

DD ve üstü not almak

DD ve üstü not almak

KM491 Bitirme Ödevi

KM302 Kütle Aktarımı

KM321 Isı Aktarımı

KM341 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

KM378 Mühendislik Ekonomisi

DD ve üstü not almak

DD ve üstü not almak

DD ve üstü not almak

DD ve üstü not almak

KM452 Kimya Mühendisliği Tasarımı II  

KM451 Kimya Mühendisliği Tasarımı I

DD ve üstü not almak

KM492 Lisans Araştırma Projesi

KM491 Bitirme Ödevi

DD ve üstü not almak

 

 1. 2007-2008 Eğitim Öğretim yılından daha önce  kayıt yaptıran  öğrencilerin mezuniyet toplam kredisi 133’tür.
 1. 2007-2008, 2008-2009 Eğitim Ögretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olabilmaleri için almaları gereken toplam kredi (Müfredata FİZ 156 Fizik Lab. Dersinin konulmasından dolayı) 134’tür.
 1. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler ile önceki yıllarda kayıt olan ancak, 2010-2011 döneminde 1. sınıfta olan öğrenciler (2009 girişli olup hazırlık sınıfından muaf olmayan vb.), İNG203 İngilizce(3+0) ve  İNG204 İngilizce(3+0) derslerini almak zorunda olup,bu öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken toplam kredi 140’tır.

 1. 2., 3. ve 4. Maddelerde belirtilen mezuniyet için gerekli toplam kredi miktarı Teknik Seçmeli Derslerin kredilerinin 2 ‘den 3’e artırılması nedeniyle  1-5 kredi arasında artış gösterebilir.

 

2012-2013 Eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olan intibak kuralları:

 1. Bölümümüzde açılan 3. ve 4. Sınıf teknik seçmeli dersler aşağıda sıralanan 8 grupta toplanmış olup, 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanı da dikkate alarak bu derslerden 3 tanesi 3. Sınıftan, 2 tanesi 4. Sınıftan olmak üzere toplam 5 adet ders seçerek almaları gereklidir:

 

1. Çevre

KM 470-Kontrol Mühendisliği Problemleri

KM 367-Korozyon ve Korozyondan Korunma

KM 324-Çevresel Etki Değerlendirmesi

KM 475-Akışkan Yatak Reaktör Tasarımı

KM 384-Çimento ve Beton

KM 325-Çevre Kimyası

KM 476-Kimya Mühendisliği Bilgisayar Uygulamaları

KM 444-Katalizörler ve Katalitik Reaksiyonlar

KM 339-Su Teknolojisi

KM 478-Kimyasal Proseslerinin Dinamik Simulasyonu ve Kontrolü

KM 455-Katodik Koruma

KM 366-Çevre Kirliliği

KM 493-Optimizasyona Giriş

6. Yönetim ve güvenlik

KM 370-Su Kirliliği ve Kaynakları

4. Kimyasal Teknolojiler

KM 329-İş Sağlığı ve Güvenliği

KM 374-Hava Kirliliği ve Giderme Yöntemleri

KM 361-Elektrokimya

KM 461-Fabrika Organizasyonu

KM 477-Endüstriyel Atıksu Arıtımı

KM 388 Teknolojinin Gelişimi

KM385 Laboratuvar Yönetimi

2. Enerji

KM 448-Organik Teknolojiler

KM386 Çevre Yönetim Sistemleri

KM 326-Buhar Sistemleri ve Enerji Verimliliği

KM 450-İnorganik Teknolojiler

KM387 Yangın Güvenliği

KM 331-Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi

KM 460-Petrol İşleme Teknolojisi

KM485 Kalite Yönetim Sistemleri

KM 344-Yakıt Hücreleri

KM 462-Polimer Teknolojisi

KM486 Kimyasal Risk

KM 352-Jeotermal Enerji ve Uygulamaları

KM 463-Temel Prosesler

7. Genel Taşınım Olayları ve Ayırma İşlemleri

KM 360-Doğalgaz ve Uygulamaları

KM 466-Petrokimya Teknolojisi

KM 446-Yeni Ayırma Teknikleri

KM 362-Güneş Enerjisi Teknolojisi

KM 468-Tekstil Boya ve Boyama Teknolojisi

KM 469-Adsorpsiyon

KM 364-Enerji Teknolojisi

KM 480-Bor Teknolojisi

KM 483-Taşınım Olaylarına Giriş

KM 376-Kömür

5. Malzeme

8. Biyoteknoloji

KM487 Toryum Teknolojisi

KM 343-Gözenekli Malzemeler

KM 337-Biyokimyaya Giriş

KM489 Yakıt Hücrelesi Katalizörleri

KM 328-Sıvı Kristal Boyalar

KM 457- Biyokimyasal Ayırma İşlemleri

3. Proses Kontrol ve Tasarım

KM 330-Lazer Boyaları

KM 472-Biyoteknoloji

KM 459-Reaktör Tasarımı

KM 348-Plastik Malzemeler

KM 484-Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği

 

 1. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin mezun oluncaya kadar 6. Gruba ait Teknik Seçmeli derslerden birini veya TOS213  Girişimcilik ve Rekabet Edebilirlik dersini almaları zorunludur;
 2. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerimiz ile 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından önce 2 kredilik teknik seçmeli dersleri alıp başarısız olan veya hiç almamış olan öğrenciler 3. ve 4. sınıf Teknik seçmeli derslerini 3 kredi olarak alacak,. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından önce teknik seçmeli dersleri 2 kredi olarak alıp başarılı olan öğrencilerimiz 3 kredilik teknik seçmeli derslerden (başarılı oldukları teknik seçmeli ders sayısı kadar)  muaf olacaklardır.
 3. 2012-13 Eğitim Öğretim yılından itibaren MAT271 Diferansiyel Denklemler (4+0) dersinin kodu ve teorik+uygulama saati MAT213 Diferansiyel Diferansiyel Denklemler (2+2) olarak değişmiştir.  2010-2011 Eğitim Öğretim yılı ve daha önce kayıt yaptırıp MAT 271 dersinden başarısız olan öğrenciler ile 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler MAT 213 dersini alacaklardır. MAT271 Diferansiyel Denklamler(4+0) dersinden başarısız olan öğrencilerin bu ders yerine MAT213 dersini alacaklarından mezuniyetleri için almaları gereken toplam kredi kendi dönemlerine karşılık gelen toplam krediden 1 kredi eksik olacaktır.
 4. KM102Kimya Mühendisliğine Giriş (1+0) dersi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Güz döneminde KM101 Kimya Mühendisliğine Giriş (1+0) (Ö.D.) olarak açılacaktır. 
 5. KİM105E Genel Kimya I (4+0) dersinin kodu değişerek, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren KİM101 E Genel Kimya I  (4+0) dersi olarak açılacaktır.
 6. KİM106E Genel Kimya II ve Laboratuvarı (3+3) dersi, ders ve laboratuvar şeklinde ikiye bölünerek; 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminden itibaren KİM102E  Genel Kimya II (4+0) ve KİM152 Genel Kimya Laboratuarı (0+2)  dersi olarak açılacaktır. 
 7. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler ile önceki dönemlerde kayırt yaptıran ancak KM102 Kimya Mühendisliğine Giriş (1+0), KİM105 Genel Kimya I (4+0) ve KİM106 Genel Kimya II ve Laboratuvarı (3+3) derslerinden sorumlu olan öğrenciler, sorumlu oldukları dersler yerine 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren yeni açılacak olan KM101 Kimya Mühendisliğine Giriş (1+0), KİM101 E Genel Kimya I (4+0),  KİM102 E Genel Kimya II (4+0) ve KİM152 Genel Kimya Laboratuarı (0+2) dersleri almak zorundadırlar. Bu öğrencilerin mezuniyet kredileri 153 olacaktır.
 8. İlk defa 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında 1. Sınıftan ders alan öğrenciler için ISG 401 İş Sağlığı ve Güvenliği I (2-0) ve ISG 402 İş Sağlığı ve Güvenliği II (2-0) derslerini almak  zorundadır. Bu öğrenciler için Zorunlu Teknik Seçmeli dersler olan KM329, KM385, KM386, KM387, KM485 ve KM486 derslerinden en az birini almak zorunluluğu kalkmıştır ve bu öğrencilerin mezuniyet kredileri 157 olacaktır.
 9. 2016-2017 Güz dönemi itibariyle KM101 Kimya Mühendisliğine Giriş (2-0) dersini alan öğrencilerin mezuniyet yerel kredileri 158 olacaktır.