İdari ve Teknik Personel - Kimya Mühendisliği Bölümü
İdari ve Teknik Personel
Personel Oda No Tekefon
Esme KILIÇ (Bölüm Sekreteri) 530 - e-posta: kimyamuhendisligi@gazi.edu.tr 582 3530
Gülizar Şeyda KARAYEL 534 582 3534
Lokman ÖZTÜRK Lab. No : 35 582 3561
Deniz ÖNAL UYAR Lab. No : 21 582 3562
Sabri SÖNMEZ 103  
Fahrettin ŞAHİN 433