Akademik Personel

Bölüm personeli farklı konularda ihtisas yapmış 31 Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.

Öğretim Üyesi Telefon No E-Posta Web
Prof. Dr. Ayla ALTINTEN  582 3508 altinten@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/altinten
Prof. Dr. İrfan AR 582 3517 irfanar@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/irfanar
Prof. Dr. Muzaffer BALBAŞI 582 3512 mbalbasi@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/balbasi
Prof. Dr. Suna BALCI 582 3506 sunabalci@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/sunabalci
Prof. Dr. H. Canan CABBAR 582 3557 https://abs.gazi.edu.tr/hcabbar
Prof. Dr. Nursel DİLSİZ 582 3547 ndilsiz@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/ndilsiz
Prof. Dr. Meltem DOĞAN 582 3510 meltem@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/meltem
Prof. Dr. Ö. Murat DOĞAN  582 3513 mdogan@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/mdogan
Prof. Dr. Çiğdem GÜLDÜR 582 3507 cguldur@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/cguldur
Prof. Dr. Ufuk GÜNDÜZ 582 3505 ufukgunduz@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/ufukgunduz
Prof. Dr. Metin GÜRÜ 582 3555 mguru@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/mguru
Prof. Dr. M. Atilla MURATHAN 582 3518 murathan@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/murathan
Prof. Dr. Kırali MÜRTEZAOĞLU 582 3523 kirali@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/kirali
Prof. Dr. Nuray OKTAR 582 3556 nurayoktar@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/nurayoktar
Prof. Dr. Göksel ÖZKAN (Bölüm Başkanı) 582 3515/3530 gozkan@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/gozkan
Prof. Dr. Nurdan SARAÇOĞLU 582 3546 nsarac@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/nsarac
Prof. Dr. Niyazi Alper TAPAN 582 3545 atapan@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/atapan
Prof. Dr. Dilek VARIŞLI 582 3522 dilekvarisli@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/dilekvarisli
Prof. Dr. Nail YAŞYERLİ  582 3511 yasyerli@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/yasyerli
Prof. Dr. Sena YAŞYERLİ  582 3509 syasyerli@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/syasyerli
Doç.Dr. Fatih AKKURT (Dekan Yardımcısı) 582 3524/3010 fatihakkurt@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/fatihakkurt
Doç. Dr. Hüseyin ARBAĞ  582 3504 harbag@gazi.edu.tr  https://abs.gazi.edu.tr/harbag
Doç. Dr. Funda TURGUT BAŞOĞLU (Öğr. Gör. Dr.) 582 3070 tfunda@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/tfunda
Doç.Dr. Saliha ÇETİNYOKUŞ 5823502 salihakilicarslan@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/salihakilicarslan
Doç. Dr. Filiz DEREKAYA 582 3520 filizb@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/filizb
Doç. Dr. S. Ferda MUTLU 582 3558 sfmutlu@gmail.com https://abs.gazi.edu.tr/fmutlu
Doç. Dr. Alpay ŞAHİN (Bölüm Başkan Yardımcısı) 582 3544/3533  asahin@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/asahin
Doç. Dr. H. Mehmet TAŞDEMİR (Arş. Gör. Dr.) 582 3516 mtasdemir@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/mtasdemir
Dr. Öğr. Üyesi Ceren OKTAR 582 3543 ceren.oktar@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/ceren.oktar
Dr. Öğr. Üyesi Müjgan TELLİ OKUR (Bölüm Başkan Yardımcısı) 582 3514/3532 mtelli@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/mtelli
Dr. Öğr. Üyesi Derya ÖNCEL ÖZGÜR 582 3542 deryaoncel@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/deryaoncel
Dr. Öğr. Üyesi Duygu UYSAL  582 3552 duysal@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/duysal
Arş. Gör. Dr. Emine KAYA EKİNCİ 582 3550 eminekaya@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/eminekaya
Arş. Gör. Dr. Birce PEKMEZCİ KARAMAN 582 3503 bircepekmezci@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/bircepekmezci
Arş. Gör. Dr. Dilşad Dolunay Eslek KOYUNCU 582 3551 deslek@gazi.edu.tr   https://abs.gazi.edu.tr/deslek
Arş. Gör. Hale AKANSU 582 3550 haleakansu@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/haleakansu    
Arş. Gör. Okay Serkan ANGI 582 3549 okayangi@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/okayserkanangı
Arş. Gör. Nida ARASAN 582 3521 nidaarasan@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/nidaarasan
Arş. Gör. İrem KOÇYİĞİT ÇAPOĞLU 582 3554 iremkocyigit@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/iremkocyigit
Arş. Gör. Merve ÇELİK 582 3521 celikmerve@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/celikmerve
Arş. Gör. Pınar DEĞİRMENCİOĞLU 582 3503 pinardegirmencioglu@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/pinardegirmencioglu
Arş. Gör. Mert Yekta DOĞAN 582 3549 mertyektadogan@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/mertyektadogan
Arş.Gör. Hazal ÖZTAN 582 3554 hazaloztan@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/hazaloztan
Arş. Gör. Doğa ŞAHİN 582 3551 dogasahin@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/dogasahin
Öğr. Gör. Dr. Levent NURALIN 582 3070 leventnuralin@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/leventnuralin
Öğr. Gör. Hatice Begüm MURATHAN 582 3070 begummurathan@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/begummurathan
Öğr. Gör. Yavuz YAĞIZATLI 582 3562 yavuzyagizatli@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/yavuzyagizatli
Öğr. Gör. Merve GÖRDESEL YILDIZ 582 3070 mervegordesel@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/mervegordesel
Öğr. Gör. Özgü YÖRÜK 582 3562 ozguyoruk@gazi.edu.tr https://abs.gazi.edu.tr/ozguyoruk